Osnivanje i prodaja trgovačkih društava u Republici Češkoj

Zašto iskoristiti usluge profesionalaca?

Usluge koje pružamo će Vam uštedjeti sredstva i vrijeme – ne morate se mučiti s proučavanjem svih formulara, ulaziti do detalja u kompliciranu proceduru pripreme kompletne dokumentacije i traženje kvalificiranih i kvalitetnih prevoditelja. Uz to nećete morati plaćati dodatne troškove pravnog zastupanja a izbjeći ćete i greške, koje bi mogle produžiti cijeli postupak osnivanja društva. Osnovna prednost je u tome što ne morate odlaziti na veliki niz institucija – na jednom jedinom sastanku s nama možete potpisati sve potrebne dokumente!

Što Vam nudimo?

Koje vrste društava možete izabrati?

Već osnovana trgovačka društva

Kupnja već osnovanog trgovačkog društva je idealni način kako započeti s poduzetničkom djelatnošću te zaobići brige i probleme vezane uz osnivanje novog trgovačkog društva. Prednost već osnovanog društva je upravo njegova brza dostupnost – u ime ovakvog trgovačkog društva je moguće poslovati ODMAH nakon njegove kupnje i imenovanja novog direktora / člana predstavništva, koje trenutačno stupa na snagu.

U ime ovakvog trgovačkog društva klijent može poslovati već u roku od 24 sata, od trenutka kad dostavi sve potrebne materijale.

Osnivanje trgovačkog društva po mjeri

U ime novog društva moguće je pregovarati tek pošto je bilo upisano u trgovački registar. Put od pripreme svih potrebnih dokumenata za osnivanje firme pa sve do samog upisa u trgovački registar pritom može trajati nekoliko tjedana i mjeseci a često može završiti neuspjehom ukoliko se osnivači ne odluče iskoristiti stručnu pomoć. Međutim osnivanje po mjeri u slučaju korištenja usluga profesionalaca ima i vrlo ugodnu stranu – zahvaljujući našem iskustvu je brzo a u trgovačkom registru vlasnik je upisan kao prvi vlasnik.

Klijent osniva trgovačko društvo bez svog većeg angažmana – na osnovu punomoći cijeli posao umjesto njega učinimo mi i naši suradnici odvjetnici, čija pomoć je već uračunata u cijenu naše usluge.

Društvo s ograničenom odgovornošću

Društvo s ograničenom odgovornošću je najrašireniji tip trgovačkog društva u Češkoj Republici. To je najjednostavnije društvo kapitala.

Neke specifičnosti društva s ograničenom odgovornošću:

 • Ne izdaje dionice
 • Maksimalni broj članova društva je 50 osoba
 • Najniži iznos temeljnog kapitala je 200.000 CZK (cca 7.500€)
 • Organizacija uprave d.o.o. je jednostavnija od organizacije uprave dioničkog društva
 • Nije nužno osnovati nadzorni odbor
 • Uprava društva se sastoji od jednog ili više direktora
 • Članovi društva ne odgovaraju za obveze društva

Društvo s ograničenom odgovornošću se obično osniva u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti, ali može biti osnovano i u svrhu obavljanja bilo koje druge djelatnosti (npr. u svrhu nabave i posjedovanja nekretnina), ako to ne zabranjuju posebni pravni propisi.

Dioničko društvo

Neke specifičnosti dioničkog društva:

 • Maksimalni broj dioničara nije ograničen
 • Najniži iznos temeljnog kapitala je 2.000.000 CZK (cca 75.000€), u slučaju osnivanja javnom ponudom dionica (sukcesivno) je najniži iznos temeljnog kapitala 20.000.000 CZK (cca 750.000€)
 • Dioničko društvo vodi minimalno tročlana uprava (iznimka je slučaj jednog jedinog dioničara, tada uprava može biti i jednočlana); dioničko društvo osniva upravni odbor (tročlani); i upravu i nadzorni odbor imenuje glavna skupština
 • Nadzorni odbor nadzire poslovanje, kako bi bilo u skladu sa svim pravnim normama, sa statutom dioničkog društva te s odlukama glavne skupštine
 • Dioničko društvo je obvezno donijeti statut
 • Dioničari ne odgovaraju za obveze društva

Dioničko društvo se obično osniva u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti, ali može biti osnovano i u svrhu obavljanja bilo koje druge djelatnosti (npr. u svrhu nabave i posjedovanja nekretnina), ako to ne zabranjuju posebni pravni propisi.

Europsko društvo – Societas Europaea

Europsko društvo (Europsko dioničko društvo) odnosno Societas Europaea (SE) je najnovije društvo kapitala, koja je zavedena u češki pravni sustav, na osnovu primjene Uredbe Vijeća (EZ-a) o statutu Europskog društva Societas Europaea.

Prednosti Europskog društva:

 • prestižni nadnacionalni image – budite već danas spremni za ulazak u Europsku uniju i pripremite si unaprijed svoje Europsko trgovačko društvo
 • mogućnost prijenosa sjedišta u bilo koju zemlju članicu EU. Razlozi za to mogu biti pogodnije porezne obveze, bolji bilateralni ugovori o zaštiti investicija te cijeli niz ostalih pogodnosti.
 • anonimnost vlasništva – dioničari Europskog društva se ne upisuju u sudski (trgovački) registar – neovisno o njihovu broju
 • temeljni kapital Europskog društva (SE) je, slično kao i kod dioničkog društva, podijeljen na dionice a najniži iznos temeljnog kapitala je 120.000 €

Prilikom kupnje Europskog društva preko nas, možete biti sigurni da:

 • Europsko društvo nije imalo nikakvo prethodno poslovanje te nema nikakve obveze,
 • svi troškovi osnivanja su računovodstveno obrađeni po propisima te se mogu zaračunati u porezne rashode,
 • prodaja Europskog društva se obavlja u skladu sa svim valjanim pravnim propisima